تبلیغات تبلیغات Ads
آخرین ارسال های انجمن تازه سازی
قالب های پیشنهادی

ماساژ تنه در فرد مبتلا به لنف ادم تنه توسط خود فرد(Self Massage For Truncal Lymphedema)

ماساژ ناحیه تنه در فرد مبتلا به لنف ادم تنه توسط خود فرد
(Self Massage For Truncal Lymphedema)

برای دریافت فیلم آموزشی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
دسته بندی : بیماران مبتلا به لنف ادم در سایر نقاط بدن ، فیلم های آموزشی ،