تبلیغات تبلیغات Ads
آخرین ارسال های انجمن تازه سازی
قالب های پیشنهادی

درمان احتقان زدایی کامل(CDT:Complete Decongestive Therapy)

بیمار مبتلا به لنف ادم اولیه اندام تحتانی(یک طرفه)،بعد از درمان


 

درمان لنف ادم:  

درمان احتقان زدایی کامل (سی-دی-تی) شامل بخش های زیر می باشد:

 

- ماساژ دستی لنفاوی

- درمان فشاری

- ورزشهای احتقان زدایی

- مراقبت پوست وناخن


لنف ادم ثانویه اندام فوقانی در بیمار مبتلا به سرطان پستان(قبل از درمان)لنف ادم ثانویه اندام فوقانی در بیمار مبتلا به سرطان پستان(بعد از درمان) 


 

CDT:Complete Decongestive Therapy

 

Manual lymph drainage

Compression therapy

Decongestive exercises

Skin and nail care

 تعریف و تشریح درمان CDT :

 

درمان احتقان زدایی کامل(سی.دی.تی) : یک درمان غیر تهاجمی تشکیل شده از اجزا مختلف برای درمان لنف ادم می باشد.

مطالعات زیادی اثر گذاری و اساس علمی این نوع درمان را ثابت کرده اند. این درماناز سال 1970 در کشور های اروپایی مورد استفاده قرار گرفته است.

سی.دی.تی در ایالات متحده آمریکا از سال 1980  مورد استفاده قرار گرفته و بعد از ارایه راهبرد های قطعی، مورد قبول واقع شده است و در سال 1990 اجزای تشکیل دهنده سی.دی.تی، مشروط به برنامه ریزی لنف ادم در برنامه آموزشی تحصیلی گنجانده شده است .

دو فاز در برنامه ریزی درمان لنف ادم مورد بررسی قرار می گیرد:

فاز یک(فاز درمان متمرکز):

اجزا تشکیل دهنده این فاز شامل:محافظت پوست و ناخن، تخلیه دستی لنف، درمان فشاری و ورزش های احتقان زدایی است.

فاز دو(فاز برنامه ریزی فردی):

شامل اجرای مناسب و برطبق دستورات درمانگر می باشد. اکثر بیماران قابلیت نگهداری و بهبود نتیجه درمانی که در فاز یک درمان به دست آمده را دراین فاز دارند.

 

 

 

اجزاء تشکیل دهندهCDT

فاز1درمان

فاز2درمان

محافظت از پوست

مادام العمر

مادام العمر

تخلیه دستی لنف (MLD)

Manual Lymphatic Drainage

حداقل یک بار در روز

به دنبال نیازهای شخصی هر فرد متفاوت می باشد

درمان فشاری

بانداژ 24 ساعته

دستکش های الاستیکی فشاری در طول روز(در صورت لزوم همراه با بانداژهای فشاری)

ورزش درمانی فیزیکی

روزانه

روزانه

 

 


Definition:

Lymphedema is a chronic inflammatory lymphostatic disease caused by mechanical failure of the lymphatic system. Combination forms of lymphedema are the result of combined lymphatic failure. All exterior regions of the body (face,neck,torso,extremities,genitals) can be affected by lymphedema.

Lymphedema is a chronic disease that_ according to our present state of knowledge_ cannot be cured. The aims of treatment are to increase reduced transport capacity and to reach a state free of signs, i.e., to make the lymphedema regrets to stage 0,the "latent stage".

The first issue we will consider is whether these aims can be achieved with conservative measures.

Conservative  therapy:

Physical therapy

Complete decongestive therapy (CDT)

CDT is a set of four physiotherapeutic measures. If properly performed, it treats the causes of lymphedema in a manner free of side effects.

 

دسته بندی : لنف ادم چیست؟ ،