تبلیغات تبلیغات Ads
آخرین ارسال های انجمن تازه سازی
قالب های پیشنهادی

(Self - MLD (Upper Extremity - فیلم آموزشی - ماساژ اندام فوقانی توسط خود فرد مبتلا به سرطان سینه

 Upper Extremity Self - MLD

 فیلم آموزشی -  ماساژ اندام فوقانی توسط  خود فرد مبتلا به سرطان سینه

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه بیماران مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی ، فیلم های آموزشی ، مطالب آموزشی ویژه دانشجویان فیزیوتراپی ،

روشهای مختلف برای تشخیص لنف ادم

روشهای مختلف برای تشخیص لنف ادم

Various Approaches to the Diagnosis of Lymphedema


   " The 2-Cm rule" :(قانون 2Cm)

از این قانون برای اندازه گیری تفاوت محیط (Circumference) بین دو اندام استفاده می شود.

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه دانشجویان فیزیوتراپی ،

کتاب - (Kumbrink - KTaping Method (Lymphatic application

جهتDownload کتاب بر روی تصویر کلیک کنید.
متدهای Taping :

برای تخلیه لنف از اندام فوقانی مبتلا به وسیله Taping 

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه دانشجویان فیزیوتراپی ،