تبلیغات تبلیغات Ads
آخرین ارسال های انجمن تازه سازی
قالب های پیشنهادی

(Self - MLD (Upper Extremity - فیلم آموزشی - ماساژ اندام فوقانی توسط خود فرد مبتلا به سرطان سینه

 Upper Extremity Self - MLD

 فیلم آموزشی -  ماساژ اندام فوقانی توسط  خود فرد مبتلا به سرطان سینه

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه بیماران مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی ، فیلم های آموزشی ، مطالب آموزشی ویژه دانشجویان فیزیوتراپی ،

Lymphedema Self Wrapping Of The Foot ( بانداژ انگشتان پا توسط خود فرد )

برای مشاهده فیلم آموزشی بر روی تصویر کلیک کنید.

( بانداژ انگشتان پا توسط خود فرد )

برای دریافت فیلم آموزشی بر روی تصویر کلیک کنید.

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه بیماران مبتلا به لنف ادم اندام تحتانی ، فیلم های آموزشی ،

Lymphedema Self Wrapping Of The Hand ( بانداژ انگشتان دست توسط خود فرد )

Lymphedema Self Wrapping Of The Hand

( بانداژ انگشتان دست توسط خود فرد )

Please click on the picture

برای مشاهده فیلم آموزشی بر روی تصویر کلیک کنید.

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه بیماران مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی ، فیلم های آموزشی ،

Caregiver Lymphedema Arm Wrap(بانداژ اندام فوقانی توسط درمانگر)

Caregiver Lymphedema Arm Wrap

(بانداژ اندام فوقانی توسط درمانگر)

Please click on the picture

برای دریافت فایل فیلم آموزشی بر روی تصویر کلیک کنید.

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه بیماران مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی ، فیلم های آموزشی ،

ماساژ تنه در فرد مبتلا به لنف ادم تنه توسط خود فرد(Self Massage For Truncal Lymphedema)

ماساژ ناحیه تنه در فرد مبتلا به لنف ادم تنه توسط خود فرد
(Self Massage For Truncal Lymphedema)

برای دریافت فیلم آموزشی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
دسته بندی : بیماران مبتلا به لنف ادم در سایر نقاط بدن ، فیلم های آموزشی ،

فیلم آموزشی - ماساژ توسط خود فرد در لنف ادم دو طرفه اندام فوقانی(Bilateral Upper Extremity Lymphedema Massage)

Bilateral Upper Extremity Lymphedema Massage

 

برای دریافت فیلم آموزشی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

ماساژ توسط خود فرد در لنف ادم دو طرفه اندام فوقانی

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه بیماران مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی ، فیلم های آموزشی ،